Οι Βασικές Αρχές του Βολουνταρισμού

Συντάχθηκε από τον Καρλ Ουάτνερ. Μετάφραση από τον Γιάννη Κλαψάκη από το Αγγλικό πρωτότυπο που βρίσκεται εδώ. Ο Βολουνταρισμός είναι το άποψη η οποία πρεσβεύει ότι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων θα πρέπει να βασίζονται σε αμοιβαία συγκατάθεση, ή να μην υφίσταται καθόλου. Αντιπροσωπεύει ένα μέσο, ένα σκοπό, και μια βαθειά διορατικότητα. Ο Βολουνταρισμός δεν…