You are here

Οι Βασικές Αρχές του Βολουνταρισμού

Συντάχθηκε από τον Καρλ Ουάτνερ. Μετάφραση από τον Γιάννη Κλαψάκη από το Αγγλικό πρωτότυπο που βρίσκεται εδώ. Ο Βολουνταρισμός είναι το άποψη η οποία πρεσβεύει ότι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων θα πρέπει να βασίζονται σε αμοιβαία συγκατάθεση, ή να μην υφίσταται καθόλου. Αντιπροσωπεύει ένα μέσο, ένα σκοπό, και μια βαθειά διορατικότητα. Ο Βολουνταρισμός δεν εξετάζει κάποια συγκεκριμένη μορφή που θα πάρουν οι όποιες εθελοντικές συμφωνίες • παρά μόνο ότι θα πρέπει να εγκαταλειφθεί ο εξαναγκασμός ώστε τα άτομα και η κοινωνία να μπορέσουν να ανθήσουν. Σαν το μέσο το οποίο προσδιορίζει το σκοπό, ο στόχος μιας καθόλα εθελοντικής κοινωνίας πρέπει να αναζητηθεί εθελοντικά. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πειθαναγκαστούν ώστε να αποκτήσουν ελευθερία. Ως εκ τούτου, η χρήση της ελεύθερης αγοράς, της εκπαίδευσης, της πειθούς, και της μη βίαιης αντίστασης είναι οι κύριοι τρόποι με τους οποίους θα αλλάξουν οι άνθρωποι της ιδέες τους για το κράτος. Η Βολουνταριστική άποψη που λέει ότι όλες οι τυραννίες και κυβερνήσεις έχουν μια συμπαγή δημοφιλή αποδοχή, εξηγεί και το λόγο της επαρκούς χρήσης των Βολουνταριστικών μέσων για την επίτευξη αυτού του σκοπού.Τα Επιστημολογικό Επιχείρημα Η βία δεν είναι ποτέ μέσο για τη γνώση. Όπως η Isabel Paterson εξήγησε στο βιβλίο της, «ο Θεός της μηχανής», δεν υπάρχει διάταξη του νόμου που μπορεί να μεταδώσει σε ένα άτομο μια ικανότητα που του αρνήθηκε από τη φύση. Η εντολή της κυβέρνησης δεν μπορεί να επιδιορθώσει ένα σπασμένο πόδι, αλλά μπορεί να δώσει εντολή για τον ακρωτηριασμό ενός υγιούς σώματος. Δεν μπορεί να προσδώσει νοημοσύνη, αλλά μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση της νοημοσύνης. ή, όπως ο Baldy Harper συνήθιζε να να λέει, «Δεν μπορείτε να πυροβολήσετε μια αλήθεια! «Ο συνήγορος οποιασδήποτε μορφής επεμβατικής βίας είναι σε μια λογικά επισφαλή κατάσταση. Ο εξαναγκασμός δεν πείθει, ούτε είναι κάποιου είδους επιχείρημα. Ο William Godwin επεσήμανε ότι ο εξαναγκασμός «είναι αντίθετος προς τη φύση του νου, η οποία δεν μπορεί παρά να βελτιωθεί με την πειθώ,» και ” αν αυτός που χρησιμοποιεί εξαναγκασμό εναντίον μου θα μπορούσε για τους δικούς του σκοπούς να με βάλει στο καλούπι του μέσω επιχειρημάτων, χωρίς αμφιβολία, θα μπορούσε …Προσποιείται ότι θα με τιμωρήσει, επειδή το επιχείρημα του είναι ισχυρό, αλλά στην πραγματικότητα με τιμωρεί, επειδή είναι αδύναμος.» Η βία δεν περιέχει καμία από τις ενέργειες που ενισχύουν μια πολιτισμένη ανθρώπινη κοινωνία. Στην καλύτερη περίπτωση, είναι μόνο σε θέση να επεκτείνει το υλική ύπαρξη ελάχιστων ατόμων, ενώ μειώνει τις δυνατότητες των περισσότερων άλλων. Το Οικονομικό Επιχείρημα Οι άνθρωποι συμμετέχουν σε εθελοντικές συναλλαγές, επειδή αναμένουν βελτίωση της κατάστασής τους. Τα μόνα άτομα ικανά να κρίνουν το βάσιμο της ανταλλαγής είναι τα συμβαλλόμενα μέρη. Ο Βολουνταρισμός είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα αν κανείς δεν κάνει τίποτα για να το σταματήσει. Η αλληλεπίδραση της φυσικής ιδιοκτησίας και των συνδιαλλαγών οδηγεί σε ένα σύστημα ελεύθερης τιμής της αγοράς, η οποία μεταφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για να παρθούν οι κατάλληλες οικονομικές αποφάσεις. Ο παρεμβατισμός και ο κολεκτιβισμός κάνουν τους όποιους οικονομικούς υπολογισμούς αδύνατους επειδή διαταράσσουν το σύστημα της ελεύθερης τιμής της αγοράς. Ακόμη και η μικρότερη κρατική παρέμβαση οδηγεί... continue reading